Összesen  24434  szövegben  35762  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "a1r"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ldnek gyomrából, olly nagy az árok, és has43znok, ez a' magyarázatt..
2  l ki-jelenti mind az el-fólyó árnyékot, mind az ü0dö0nek kü0lö0m..
3  s mózdíthatatlanságára, hanem árnyékára nézve, melly mozgó, és i..
4  unknak, a' mellyre az Hóldnak árnyéka, vagy fél árnyéka es43ik: a..
5   az Hóldnak árnyéka, vagy fél árnyéka es43ik: az árnyékon pedig é..
6  , vagy fél árnyéka es43ik: az árnyékon pedig értetik a' világoskod..
7  az Hóld) el-rejtés43e: az fél- árnyékon értetik a' világoskodó tes..
8  D. és E. kö0zö0tt a' fö0ldnek árnyéka a' C. D. E. F. re..
9  C. D. E. F. rés43zekre a' fél árnyék s43zolgál: azon rés43zein teh..
10  zein tehát, mellyekre az Hóld árnyékát veti, egés43z fogyatkozás4..
11  43zeire pedig, az Hóldnak fél árnyéka s43zolgál, ts43ak némelly re..
12  -képpen a' fö0ldre botsátandó árnyéka elsö0ben a' nap-nyúgotiakat,..
13  0tt es43vén s43ü0rö0 homályos árnyékával az Hóldnak a' naptól kö..
14  43s43ebb távúl léte) a' fö0ld árnyékának kü0lö0mbö0zö0 vas43tag..
15  n; mert egy óráig a' fö0ldnek árnyéka alá menvén las43s43an, las43..
16  s43s43an a' fö0ldnek homályos árnyéka alól ki-vergö0dik; akkor es4..
17  s43zen el-kerü0li a' fö0ldnek árnyékát.A' minémü0 fog..
18  lya; Szabadúl Spártának s43ok ártatlan rabja, 19   erdö0k kö0zt-lévö0 ts43endes árnyékokba Jártak a' dán-vadak,..
20  ket vezetve jártatni,/Jó néki ártatlan játékokat adni,/Mellyekröl ..
21  lkodott, hogy a köszöntés nem árt, sőt szükséges és legala..
22  ennyen ő felsége eleiben, nem árt sőt szükséges Orosz püspök ura..
23  vány neve! tö4lem ö4lelgetett árnyék! te vagy a' kit illetne fájdal..
24  3zabaditván minden felöl reád árad a' s43zerents43e? Vallyon kire mut..
25  tt vólna német ors43zágnak ki áradó népének, vallyon a' s43zerelem..
26   némelyt bottal ü4zött galamb- árusokból.Az én rabbinuso..
27   között fetrengettem, A zsidó árnyéknak pedig így feleltem: <..
28  3on igyekeztenek, már egés43z árkusokat, söt egés43z Könyveket ír..
29  na. Az Egek bizonyságim, hogy ártatlan vagyok, és azon öt s43ebek-i..
30  aggatta ötet; de s43emmit nem árta vala néki. Igy bánik a' bünös ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;