Összesen  24434  szövegben  4865  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "a1ldoz"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  aimat hartzok Is43tenének/Fel- áldozván, lettém rabja nagy Nevének,..
2  últ Is43teninek mindég vérrel áldoz, Napokként, más fö0ért s..
3  zeméyének a'nyi hív s43zívvel áldozna; A' meg-s43zikkadt halál,..
4  os43t mégint Tellyeséggel fel- áldozom magamat éretted; de ha ezen á..
5  m magamat éretted; de ha ezen áldozatom nem lenne elegendö4, ha vagy..
6  m, És a barátságnak végre így áldoztam: 547   bos43zs43zú-állás43oknak fel- áldoztatnom! De ez az Is43tennek iránt..
8  idö4 tétova anynyi gonos43zt. Áldozatúl adatott s43zö4llö4re kegye..
9  mézet adott. Isteneim! kegyes áldozatot kés43zítek az ólból:..
10  éjét, mitsoda jeles erköltsöt áldozzon-fel a' maga meg-ves43zett indu..
11  régi balgatog Pogányok között áldozat s43zentelö4i vóltanak, nem an..
12  ltatlannabb pap-is válósággal áldozhattya Kris43tusnak Szent tes43té..
13  es43tét, és vérét; mellyeknek áldozattyával magának ugyan itéletet..
14  mbert a' s43zent gyónásnak az áldozatnak, és más akár melly jósá..
15  y ha valaki az oltárra marha' áldozatot igért, mellynek has43onlóke..
16  s ládának pedig, es a' 'Siros áldozatnak nevezete alatt mindgyárás4..
17  elekednék nemesül? Mellyikünk áldozná fel magát hazájáért, hogy ..
18  43étlen nyugodalmának fel nem áldoznál valamit. Nem nagy lés43zen v..
19  m s43zeret! Mellyikünk légyen áldozattya a' más43iknak? - Ah! mind k..
20  tölled s43zivét: és ne kivány áldozatat, hanem válas43z egy háláda..
21  eget, mely más43nak éppen oly áldozat lenne,mintha tellyes életében..
22  tében a' levegö égnek s43okat áldozott.82EB-C..
23  ös43ségteknek s43zerentsétlen áldozattyai el-ragagyátok?..
24  m.Véremet, éltemet, fel áldozom a' Kis-as43zs43zony kedvéért...
25  y hos43zs43zas gyö0trelmeknek áldozatja lennem.26  ' ti véreteknek érte való fel- áldoztatás43at is érdemli. Ah! halhat..
27  földnek óltalmazás43áért fel- áldozhattya, melyben a' ti hamvaitok ny..
28  s alatt annak s43züzeinek nem áldoz tehát ki tö4röljük nevét a j..
29  s bé jön városokra, Együ4gyü4 áldozat lobban oltárokra, El alud..
30  va, a' négy éltetö állatoknak áldoztak. Régen az Indiaiaknak

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;