Összesen  24434  szövegben  550  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "?zil"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  jjános Szolgája, nevemről én, Zilahi János. 2  rof[essor] Csarnátoni Sámuel- Zilahi Sámuel- Dósa Gergel..
3  indúltt vólna, elkísérte őtet Zilajig, vagy a' mint Tinódi írja, Sz...
4  em 20 xrt. 18-ik Júl. 22 xrt. Zilahon innen Tordáig 1 Rhf. 30 xr. vol..
5  Csernátoninak 1. - Professzor Zilainak 6. - Rátz Antalnak 1. - Deák ..
6  últ el? Melyre feleltem, hogy Zilaiék bevádoltak, hogy rossz ember v..
7  t és bort termeszt. Tasnád és Zilah mvárosok; ebben jeles refo..
8  zünt volt termékenyitő lenni, zilált töredékei által is uj életer..
9  rpor 1 lat, terpentinolaj, és zilizír, mindegyikből 4 lat. Ha..
10  el kóborol.A világa halavány, Zilált, bogjos a haja, Üstökéne..
11   ellen használnak.A máhola ziliz.(12   6 obonnyi vízben fél obonnyi ziliz szörppel párosulva, óránkint 1..
13  i, udvarhelyi, szászvárssi és zilahi. A kijelöltek nevei a konsistori..
14  - keleten a' láthatárt nehány zilált felleg csipkézte be. - A' sudar..
15   el Erdélyt, különben a jelen zilált viszonyok közt, az ő népszeru..
16  a dús méhes, mellynek széltől zilált szalmatetejében verebek költé..
17  omlokán egy nagy púppal, szét zilált hajjal s képéből ki kelve.18   a vízben, széke mellett: Hab zilálja rezgő árnyát, Haja für..
19  h! irgalom stb.Őszbe fordul a zilált haj, Már nem holló, nem i..
20  gleten jól egybeszorúlva négy zilahi czigány működik. Ha jobbacská..
21   vizsgán ringatódzik Lelkem e zilált romokon, Mint a buvármadá..
22  kkal inkább elrémiték, mintha zilált, égnek álló hajszálakkal, ve..
23  .. 155 Zilaji Sándorral, ki egyike hazánk jel..
24  r látogatás s utcai séta után Zilaji Sándort méltán számithatám l..
25  n riad rájuk; a vándorláshoz, ziláltsághoz és némi korlátlanságh..
26  ozása: szükségkép félséget és ziláltságot fog szülni az eredménybe..
27   e lány előtt Ugy állni, mint zilált madárijesztő.28  ott s Tóth Kálmán megtalálta. Zilahy Károly, midőn Vajda eredetiség..
29  yű büntetője.(Körültekint, zila arccal)Mondjáto..
30  nban a kedélyek hangulatai is ziláltak levén, melynél fogva több b..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;