Nyitólap > Megalakult a Magyar Jelnyelvtudományi Egyesület

 

 

Megalakult a Magyar Jelnyelvtudományi Egyesület

 

 

Néhány jelnyelv iránt elkötelezett jelnyelvi aktivista és szakember 2014 második felében megalapította a Magyar Jelnyelvtudományi Egyesületet, amely 2015. januárjától mint hivatalosan bejegyzett szervezet kezdhette meg működését.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény, amely deklarálja a magyar jelnyelv teljes értékű és önálló voltát, valamint Magyarország Alaptörvényének azon kitétele, miszerint a magyar jelnyelv a magyar kultúra része, végre megteremtették a magyar jelnyelv használatának és fejlesztésének jogszabályi kereteit. Ahhoz azonban, hogy a siket közösség tagjai teljes körűen élhessenek e jogokkal, számos, magára a magyar jelnyelvre, az azt használókra, továbbá a társadalom szélesebb köreire irányuló feladat elvégzésére van szükség.

Az Egyesületet így alapítói azzal a törekvéssel hozták létre, hogy:

  • az elmúlt évtizedben tapasztalt pozitív folyamatokat, melyek a magyar jelnyelvvel kapcsolatban születtek meg, felerősítse;
  • összefogja azokat az embereket, akik akár érdeklődésből, akár szakmai oldalról foglalkoznak a magyar jelnyelvvel és az ezt érintő határterületekkel;
  • közös platformot hozzon létre a társadalom olyan szereplői között, akik eredményesen elő tudják segíteni a magyar jelnyelv fejlődését a mindennapok és a tudomány különböző színterein;
  • keressen kapcsolódási pontokat az élet más területeivel és ösztönözze az innovatív eredmények létrejöttét;

Milyen szakmai célokat tűzött ki maga elé az Egyesület?

  1. Elősegíti és megteremti a magyar jelnyelv országos szintű képviseletét, illetve kapcsolódási pontokat keres a határon túl élő, jelnyelvet használó közösségekkel.
  2. Támogatja és együttműködést keres azokkal a csoportokkal, amelyek akár érdeklődésük okán, akár szakmai tekintetben foglalkoznak a magyar jelnyelvvel.
  3. Sokoldalú együttműködést alakít ki a tudományos élet hazai és nemzetközi képviselőivel, a hazai döntéshozókkal.
  4. Támogatja és elősegíti azokat a kutatásokat, amelyek a magyar jelnyelv, valamint a jelnyelvhasználat szabályszerűségeinek tudományos leírására irányulnak, illetőleg mindehhez megteremti azokat a feltételeket, amelyek mentén szakmai-tudományos együttműködések válnak lehetővé.
  5. Különféle kulturális és szakmai tevékenységeket végez a nyelvi jogok és a társadalmi esélyegyenlőség területén a siketek, a nagyothallók és a magyar jelnyelv használói számára.

Szorosan együttműködik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével és az MTA Nyelvtudományi Intézetével, illetve annak Többnyelvűségi Kutatóközpontjával. Az Egyesület alapítói tevékenyen részt vesznek a magyar jelnyelv sztenderdizációját előkészítő és megalapozó munkálatokban. A Magyar Jelnyelvtudományi Egyesület fontosnak tartja, saját tevékenységével pedig maga is ösztönzi, hogy a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja által irányított JelEsély TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001 projekt eredményei a jelnyelvet használó hallássérült közösségben minél szélesebb körben hasznosuljanak, a visszacsatolások révén pedig további tudományos eredmények szülessenek.

 

Budapest, 2015. február 25.