Nyitólap > Jelentős TÁMOP-pályázatot nyert el a Nyelvtudományi Intézet a siketek jelnyelvének tudományos leírására.

 

 

TÁMOP-pályázat a siketek jelnyelvének tudományos leírására

 

 

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézete 334 millió Ft értékű TÁMOP támogatást nyert el annak érdekében, hogy a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény végrehajtását segítse, különös tekintettel a jogszabálynak a jelnyelv  elsajátítására, valamint a hallássérült gyermekek oktatására vonatkozó szabályaira.

A projekt vezetője: Bartha Csilla tudományos tanácsadó, az MTA NYTI Többnyelvűségi Kutatóközpontjának vezetője.

 

A pályázat azonosítója: TÁMOP  5.4.6/B-13/1-2013-0001

Címe: JELESÉLY: A MAGYAR JELNYELV SZTENDERDIZÁCIÓJÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI LÉPÉSEI

 

Rövid leírás:

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (Jtv.) alapján a hallássérült gyermekeket nevelő, oktató gyógypedagógiai intézmények a szülő kérésére 2017. szeptember 1-jétől kötelesek az óvodai nevelést, illetve az iskolai nevelést-oktatást ún. bilingvális módszerrel biztosítani, valamint a törvényben részletezett módon és esetekben a jelnyelvi oktatást megszervezni.

 

A kétnyelvű oktatás bevezetéséhez, az oktatási segédanyagok előállításához, a képzők képzésének majdani megindításához a magyar jelnyelv tudományos leírása, a siketek társadalmi és nyelvi helyzetének vizsgálata, a közösség jelnyelvhasználatának, jelnyelvi, illetve magyar nyelvi kompetenciáinak szisztematikus feltárása, valamint  olyan további sztenderdizációs kutatások és gyakorlati lépések szükségesek, amelyek e teljes értékű, ám hosszú ideig el nem ismert nyelv oktatási és oktatott nyelvként való bevezetését lehetővé teszik.

 

A munkálatok részletesebb kifejtése:

Az országos mintavételre, szociolingvisztikai meggondolásokra épülő  nagyszabású munkálat mind hazai, mind pedig nemzetközi vonatkozásban innovatívnak számít módszertanát, a kialakítandó korpusz  méretét, továbbá a multidiszciplináris megközelítést illetően. A szociolingvisztika, pszicho- és neurolingvisztika, az elméleti nyelvészet, a jelnyelvészet, a nyelvtechnológia kutatói az oktatás, a gyógypedagógia, a jog és az informatika szakembereivel közösen, empirikus keretben végeznek majd egymásra épülő kutatásokat, először mozgósítva együttesen kapacitásaikat.    

 

Az egyik legfontosabb módszertani vezérelv az érintetteket mindvégig bevonó, alulról felfelé történő építkezés, ily módon a munkálatnak a siket közösség nem csupán célcsoportja; a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja, valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége sok éves együttműködésének köszönhetően siket munkatársak jelentős számban vesznek majd részt a projekt szakmai megvalósításában is.

 

Hasonló kutatások a projekt megvalósulása előtt egyáltalán nem folyhattak Magyarországon, az eredmények tehát nélkülözhetetlen alapot jelentenek a bilingvális siketoktatás bevezetéséhez, elősegítve a siket közösség esélyegyenlőségének megteremtését. A létrejövő jelnyelvi grammatika, a jelnyelvi korpusz, a folyamatosan bővülő digitális szótár, valamint az internetes E-learning felületen megjelenő tudástár felhasználása és továbbfejlesztése, az eredményekre folyamatosan építő tananyagfejlesztés, továbbá új, siketeket bevonó képzések akkreditálása, az e-tartalmak középpontba helyezése az élethosszig tartó tanulás, a digitális írástudás, valamint a munkaerő-piaci esélyek növelése a fogyatékos és marginalizált társadalmi csoportok aktív állampolgárságának erősítésével összhangban áll az EU2020 és az Európai Esélyegyenlőségi Stratégia fő célkitűzéseivel is.

 

A csoport taglétszáma, összetétele:

13 nyelvész,

4 informatikai szakember,

53 adatgyűjtéssel foglalkozó (többségükben siket) szakember.

9 adminisztratív és egyéb feladatokat ellátó személy,

összesen 79 fő.

 

Időhatárok:

A munka előkészítő szakasza 2013. november 1. óta folyik, a projekt befejezése 2015. június 30-ra várható.

 

 

Módosítva: 2014.01.23.