Nyitólap > Elekfi László 95 éves

 

 

Elekfi László 95 éves

 

 

A magyar nyelv egyik legsokoldalúbb kutatója 1920. április 24-én született Szegeden. A Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–német szakát az Eötvös Collegium diákjaként végezte el, közben a Zeneakadémia orgona szakjára is járt. Első nyilvános írásai is a zenével kapcsolatosak: 1943–1944-ben a Pester Lloydban jelentek meg zenekritikái. A Német dallamok a magyar templomban című bölcsészdoktori disszertációja (1943) is zenei témát dolgoz fel.

A magyar nyelv különféle kérdései általános iskolai tanárként is foglalkoztatták őt. Magyarországon egyike volt azoknak, akik ráirányították a figyelmet Brassai Sámuel munkásságára, ebben az aktuális mondattagolás kérdéseire. Erről tanúskodik1950-ben megjelent cikke, A százötven éves Brassai Sámuel.

1952-ben lett az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa. Itteni tevékenységét a nyelv és szorosabban a magyar nyelv szinte minden jelensége iránti érdeklődés, a sokoldalúság jellemezte. Foglalkozott magyar, német és általános nyelvészettel, fonetikával, verstannal, mondattannal, alaktannal és többszörösen is lexikográfiával. Közreműködött A magyar nyelv értelmező szótárában, a Magyar értelmező kéziszótár első kiadásában, valamint A magyar nyelv nagyszótárában is: ez utóbbiban a mintegy háromszáz lapon megtalálható ragozási táblázatok összeállítása fűződik a nevéhez. Ez utóbbiak előzménye az általa szerkesztett Magyar ragozási szótár (1994).

Mondattani és fonetikai érdeklődése számos cikkben, tanulmányban, könyvben és ismertetésben öltött testet. Írásaira a tudományos éleslátás és megalapozottság, adatainak nagy pontossága és hitelessége a jellemző. A tudományos vitákban mindig az őszinteség és a vitapartnerek iránti tisztelet jellemezte, az indulat mindig távol állt tőle. Mindez nagyfokú szerénységéből is fakad.

Tudományos tevékenysége mellett Stefan George-versfordításokat adott ki magyarázó jegyzetekkel és bevezető tanulmánnyal (2003).

Töretlen munkakedvére és alkotóerejére jellemző, hogy az MTA Doktora címet 2006-ban, 86 éves korában szerezte meg.

 

 

Módosítva: 2015.04.23.