Útmutató az összefoglalók elkészítéséhez

english version
 

 

Az absztraktok beküldésének határideje: 2020. december 4. december 11.

Kérjük, hogy aki előadást szeretne tartani, összefoglalóját töltse fel .doc, .docx vagy .odt formátumban az EasyChair rendszerbe.

 

Az előadás jellege és nyelve

A tervezett előadás az elvégzett kutatásról számoljon be magyar nyelven (kivéve, ha az előadó anyanyelve nem magyar).

 

Az előadás címe

 

·        tükrözze az előadás tartalmát

·        legyen egyértelmű és világos

·        ne legyen hosszabb 7 szónál

 

 

Az absztraktok kötelező tartalmi és formai követelményei

 

Kérjük, előadásának absztraktját az alábbi négy részre lebontva adja le: Bevezetés (elméleti háttér, problémafelvetés, célok, hipotézisek), Módszertan, Eredmények, Következtetések. E négy szemponton kívül az absztraktok bírálatakor a bírálók mérlegelik még a formai jellemzőket (stílus, nyelvhelyesség, megfelel-e az absztrakt műfajának az írás), ezért kérjük, ezekre is fordítson figyelmet az absztrakt megírásakor!