Útmutató az összefoglalók elkészítéséhez

english version
 

 

Az absztraktok beküldésének határideje: 2019. december 8 december 15.

 

magyar nyelvű jelentkezési lap (később lesz elérhető)

Kérjük, hogy aki előadást szeretne tartani, összefoglalóját töltse fel .doc, .docx vagy .odt formátumban az EasyChair rendszerbe.

 

Az előadás jellege és nyelve

A tervezett előadás az elvégzett kutatásról számoljon be magyar nyelven (kivéve, ha az előadó anyanyelve nem magyar).

 

Az előadás címe

 

·        tükrözze az előadás tartalmát

·        legyen egyértelmű és világos

·        ne legyen hosszabb 7 szónál

 

 

Az absztraktok kötelező tartalmi és formai követelményei

 

Kérjük, előadásának absztraktját az alábbi négy részre lebontva adja le: Bevezetés (elméleti háttér, problémafelvetés, célok, hipotézisek), Módszertan, Eredmények, Következtetések. E négy szemponton kívül az absztraktok bírálatakor a bírálók mérlegelik még a formai jellemzőket (stílus, nyelvhelyesség, megfelel-e az absztrakt műfajának az írás), ezért kérjük, ezekre is fordítson figyelmet az absztrakt megírásakor!