Program

english version

 

9.00–9.30 Regisztráció  
9.30–9.40 Köszöntő  
     
9.40–11.00 1. szekció Szekcióelnök: Hunyadi László
  Balogh Andrea: A játéknyelvi szókincset befolyásoló tényezők
  Asztalos Anikó: A tanulói szóátadások vizsgálata
  Kiss Anita: A nyelvi variabilitás megítélése egyetemi hallgatók körében
  Üveges István: Névelem-felismerés magyar nyelvű jogi szövegeken
     
11.00–11.20 Kávészünet  
     
11.20–12.40 2. szekció Szekcióelnök: Gósy Mária
  Hantó Réka: Zajjal fedett CVC-szavak észlelése vak felnőtteknél
  Weidl Zsófia: Egyet nem értések fonetikai jellemzői középiskolások beszédében
  Gyulai Lívia: Nem kompozicionális igekötős igék argumentumszerkezetének korpuszalapú vizsgálata
  Jankovics Julianna: Kérdő funkciójú megnyilatkozások értelmi fogyatékosok beszédében
     
12.40–13.40  Ebédszünet  
     
13.40–15.00 3. szekció Szekcióelnök: Markó Alexandra
  Kovács Viktória: Az elérhetőségi elmélet névmási anaforafeloldásra gyakorolt hatása
  Bartók Márton: A fonáció variabilitása a megbirkózási potenciál függvényében
  Huszár Anna: A karakterábrázolás alaphangjellemzői
  Klenk Márk:  Terminológiai változtatások az Alaptörvény különböző angol nyelvű változataiban
     
15.00 Zárszó  
     
     

 

 

 

Program letöltése (.pdf)