Program

english version

 

9.00–9.30 Regisztráció  
9.30–9.40 Köszöntő  
     
9.40–11.00 1. szekció Szekcióelnök: Gósy Mária
  Hantó Réka A spontán beszéd szerkezetének változása kisiskolás korról kamaszkorra
  Huszár Anna A szóidőtartam és a beszédszakasz hosszának összefüggései spontán beszédben
  Kondacs Flóra A hát diskurzusjelölő prozódiai jellemzői a gyermeknyelvben
  Rodrigo Tovar Linguistic realizations of moves in article abstracts written by Ecuadorian and North-American academic authors
     
11.00–11.20 Kávészünet  
     
11.20–12.20 2. szekció Szekcióelnök: Fóris Ágota
  Kresztyankó Annamária Magyarországi cigány közösségek interakciós stratégiái
  Várhegyi Nikolett Kérési stratégiák vizsgálata
  Sitkei Dóra Köztesnyelvi udvariassági választások a kérés beszédaktusában
      
12.20–13.40 Ebédszünet  
     
13.40–15.00 3. szekció Szekcióelnök: Váradi Tamás
  Dömötör Andrea Mit állítunk? – A névszói állítmány azonosítása számítógépes elemzőben
  Ligeti-Nagy Noémi Algoritmus fejlesztése összetett nevek automatikus elemzéséhez
  Olivera Korpas Measuring machine translation quality over time
  Pomázi Bence Az N-nak köszönhetően mint névutói szerkezet
     
15.00 Zárszó  

 

 

 

Program letöltése (.pdf)