Program

english version

 

8.15–9.00 Regisztráció

 

9.00–9.10 Köszöntő

 

     
9.10–10.30 1. szekció Szekcióelnök: Váradi Tamás
  Dömötör Andrea Hány van nincs? A létige–zéró váltakozás korpuszvezérelt vizsgálata ‒ absztrakt ‒ prezentáció
  Vadász Noémi Anaforafeloldás menet közben – névmások egy pszicholingvisztikailag motivált elemzőben ‒ absztraktprezentáció
  Kalivoda Ágnes Az igekötők gépi annotálásának problémái ‒ absztraktprezentáció
  Dodé Réka Doménspecifikus korpusz építése és validálása ‒ absztraktprezentáció
     
10.30–10.45 Kávészünet  
     
10.45–12.05 2. szekció Szekcióelnök: Fenyvesi Anna
  Jánk István A lingvicizmus pedagógiai értékelésben betöltött szerepének egy lehetséges vizsgálati módszere és annak eredményei ‒ absztraktprezentáció
  Gaál Péter Online-szótár-használati szokások vizsgálata Magyarországon ‒ absztraktprezentáció
  Berente Anikó A szegedi boszorkányperek négy írnokának nyelvi adatai ‒ absztrakt ‒ prezentáció
  Szabó Martina Katalin, Lázár Bernadett, Nyíri Zsófi és Morvay Gergely A negatív emotív elemek vizsgálata a nemek közötti nyelvhasználati különbségek szempontjából ‒ absztrakt ‒ prezentáció
     
12.05–13.15 Ebédszünet  
     
13.15–14.00 Poszterszekció  
  Jing Feng The Generic Structure of Chinese MA Students’ Theses Acknowledgments: A Comparative Study across Contexts ‒ absztrakt ‒ poszter
  Bánki Timea Az információs szerkezet tudatosítása a spanyol nyelvoktatásban ‒ absztraktposzter
  Huszár Attiláné Nyelvmegtartás és identitásépítés egy nemzetiségi horvát településen ‒ absztraktposzter
  Kaba Ariel Pokemon-go ポケモン語 – avagy hogyan kommunikálnak a Pokemonok? ‒ absztraktposzter
  Simkó Katalin Ilona Fordíthatóság az angol és magyar idiómák tükrében ‒ absztraktposzter
  Várhegyi Nikolett Magyar anyanyelvű tanulók kérési stratégiái angol nyelven ‒ absztrakt ‒ poszter
     
14.00–15.20 3. szekció Szekcióelnök: Károly Krisztina
  Szabó Martina Katalin, Drávucz Fanni A beszélői szubjektivitás vizsgálata szentiment- és emóciókorpuszokon ‒ absztrakt ‒ prezentáció
  Kresztyankó Annamária Cigány identitáskonstrukciók heterogenitása egyetemisták nyelvhasználatában ‒ absztrakt ‒ prezentáció
  Lajtai Ádám Angol olvasásértést mérő nyelvvizsgaszövegek komparatív vizsgálata ‒ absztraktprezentáció
  Szabó Martina Katalin, Nyíri Zsófi és Lázár Bernadett Negatív emotív szemantikai tartalmú fokozó elemek vizsgálata az angol–orosz és orosz–angol fordítás tükrében ‒ absztrakt ‒ prezentáció
     
15.20–15.40 Kávészünet  
     
15.40–17.00 4. szekció Szekcióelnök: Váradi Tamás
  Németh Margarita Veronika Pragmatikai transzfer magyar egyetemisták angol nyelvű köszönetnyilvánításaiban ‒ absztrakt ‒ prezentáció
  Sitkei Dóra Magyarul tanuló lengyel hallgatók köztesnyelvéről különböző beszédaktusokban ‒ absztrakt ‒ prezentáció
  Kovács Viktória Koreferenciaviszonyok az enyhe kognitív zavarban szenvedők beszédátirataiban ‒ absztraktprezentáció
  Kondacs Flóra Az óvodások megnyilatkozásairól az izé kapcsán ‒ absztraktprezentáció
     
17.00 Zárszó  
     

 

 

Program letöltése (.pdf)