Program

english version

 

 

8.15–9.00

Regisztráció

 

9.00–9.10

Köszöntő

 

 

 

 

9.10–10.10

1. szekció

Szekcióelnök: Fóris Ágota

 

Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában - absztrakt - prezentáció

 

Palágyi László

A kognitív metaforaelmélet alkalmazása a magyar mint idegen nyelv oktatásában - absztrakt - prezentáció

 

Fűköh Borbála

Nyelvismeret, nyelvtanulási motiváció és harmadik nyelv - absztrakt - prezentáció

 

 

 

10.10–10.30

Kávészünet

 

 

 

 

10.30–11.30

2. szekció

Szekcióelnök: Fenyvesi Anna

 

Varga Marianna

Választ kiváltó stratégiák a magyar bírói kérdésfeltevésekben - absztrakt - prezentáció

 

Németh Margarita Veronika

Köszönetnyilvánítási stratégiák a magyarban - absztrakt - prezentáció

 

Kondacs Flóra

A hát diskurzusjelölőről az óvodások diskurzusaiban - absztrakt - prezentáció

 

 

 

11.30–12.40

Ebédszünet

 

 

 

 

12.40–13.30

Kerekasztal

Az alkalmazott nyelvészeti doktori képzés jövőjéről

 

 

 

13.30–14.30

3. szekció

Szekcióelnök: Károly Krisztina

 

Fábián Beáta

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből - absztrakt - prezentáció

 

Bagi Anita

Verbálisfluencia-tesztek két szkizofrén alcsoportban absztrakt - prezentáció

 

Vakula Tímea

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata - absztrakt - prezentáció

 

 

 

14.30–14.50

Kávészünet

 

14.50–15.50

4. szekció

Szekcióelnök: Váradi Tamás

 

Wirt Patrícia

„A seprűvel is söprögetünk”. E ~ ö váltakozás az azonos tövű szavakban - absztrakt - prezentáció

 

Istók Béla

A múlt mesél: egy felvidéki temető nyelvi tájképe - absztrakt - prezentáció

 

Huber Máté Imre

Analitikus szerkezetek egy kanadai magyar beszélőközösség nyelvhasználatában - absztrakt - prezentáció

 

 

 

15.50

Zárszó

 

 

 

 

 

 

Program letöltése (.pdf)