Konferenciakötet

 

 A teljes kötet .pdf formátumban

 

 

 

 

Auszmann Anita: Zöngétlen explozívák időszerkezete siket beszélők szövegfelolvasásában   1
Bartha Krisztina: A beszédfeldolgozási folyamatok működése családtípus szerint kisiskolásoknál    13
Esther Gutiérrez Eugenio: Conference interpreters as expert language learners: metacognitive language learning strategies used by two EU interpreters to learn Hungarian    24

Kanyó Réka: Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében

  45

Kohlmann Ágnes: Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

  56

Kovács Renáta: Arab anyanyelvű (egyiptomi) diákok magyar köztes nyelve – nehézségek és megoldások

  74

Krepsz Valéria: Redukált időtartamú magánhangzók azonosítása

  85

Nagy Anna: A you know diskurzusjelölő szerepe a diskurzuskoherenciában

  93

Németh Szilvia: Az alkohol hatása a magánhangzók ejtésére

 

101

Rodek-Begella Annamária: Magyar és francia köznyelvi szavak illeszkedése a műszaki terminológiába

  113

Sato Noriko: „Tulajdonképpen kinek az oldalán állok?” A japán–magyar tolmács lojalitása

  124

Szabó Ágnes: Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében

  133

 

 

 

A konferencia honlapja