Konferenciakötet

 

 A teljes kötet .pdf formátumban

 

 

 

 

Abuczki Ágnes: A mondjuk nem konceptuális használatának vizsgálata multimodális kontextusban   3
Auszmann  Anita:  Siketek  szövegfelolvasásának  szupraszegmentális  jellegzetességei    17
Bokor Julianna: A jelnyelvi tolmácsolás nyelvi és nem nyelvi szempontjai    26

Borza Natália: A biológia szaknyelv grammatikai sajátosságai: egy angol nyelvű középiskolai biológia-tankönyv regiszteranalízise 

  36

Horváth Csilla: A városi manysi nyelvoktatás kérdései és válaszai  

  51

Jakus Enikő: Alternatív idegennyelv-oktatási módszerek létjogosultsága a mai Magyarországon 

  63

Kanyó Réka: Tartalom-visszamondások szerveződése felolvasás után

  71

Kiss Tímea: Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

  83

Kohári Anna: Az időzítés és a beszédritmus néhány összefüggése magyar spontán beszédben

 

93

Labancz Linda: Kétnyelvűség és nyelvi attitűd a magyarországi és amerikai kínai közösségben

  104

Ludányi Zsófia, Miháltz Márton és Hussami Péter: Különírás-egybeírás – automatikusan 

  116

Majoros Krisztián: Metafora és kollokáció

  131

Makrai Márton: Fogalmak fontossága a definíciós gráf vizsgálatával

  143

Nagy T. István: Angol nyelvű összetett kifejezések automatikus azonosítása 

  150

Novák Barnabás: Magyarország új Alaptörvényének olasz nyelvű fordítása közben felmerülő terminológiai kérdések

  159

Recski Gábor: Egy általános célú morfológiai annotáció kiterjesztése

  168

Szilvási Zsuzsanna: Norvégia számipolitikája és a számik nyelvi helyzete

  175

Tatár Zoltán:  A spontán  beszéd  egyes  jellemzői  különböző  felnőtt  korcsoportokban  

  185

Tóth Andrea: A fordító jelenléte: ideológia és fordítás

  194

 

 

 

A konferencia honlapja