2010. február 5., Budapest

 

Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és az MTA Nyelvtudományi Intézete meghirdeti az Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferenciáját, melyre évenként kerül sor. A negyedik konferencia helyszíne az MTA Nyelvtudományi Intézete (1068 Budapest, Benczúr u. 33.).

Újdonságok

Az absztraktok benyújtásának határidejét meghosszabbítottuk. Az új határidő: december. 20. (éjfél)

A III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia online tanulmánykötete elérhető innen.

A konferencia célja

Az alkalmazott nyelvészet témaköreivel számos PhD doktori programban foglalkoznak igen magas szinten az országban. A különböző programok résztvevőinek azonban kevés lehetőségük van arra, hogy betekintsenek a többi programon belül végzett munka részleteibe és hogy megismerjék más doktori hallgatók fő kutatási területeit, kérdéseit és módszereit. Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferenciák ebben szeretnének segítséget nyújtani.

A konferencia célja az, hogy lehetőséget teremtsen az alkalmazott nyelvészet területén végzett magas szintű doktori kutatások bemutatására, a különböző témákban felmerülő kutatási kérdések és problémák megvitatására és a kutatók egymással valamint a szakma többi képviselőjével folytatott tudományos kommunikációjának elősegítésére.

A konferencia témakörei

A konferenciára az alkalmazott nyelvészet bármely területéhez tartozó előadást várunk doktorandusz hallgatóktól.

Jelentkezés a konferenciára

A konferenciára doktorandusz hallgatók jelentkezését várjuk, függetlenül attól, hogy milyen programban folytatnak doktori tanulmányokat.

Az előadások

 

témája: az alkalmazott nyelvészet témakörei

        - Alkalmazott beszédkutatás

        - Alkalmazott szövegnyelvészet, diskurzuselemzés, stilisztika

        - Fordítástudomány

        - Alkalmazott pszicholingvisztika

        - A magyar mint második vagy környezetnyelv

        - Első és második nyelvelsajátítás és nyelvi nevelés

        - Fordítástudomány

        - Interkulturális kommunikáció és EU-nyelvhasználat

        - Internet az idegennyelv-oktatásban

        - Kétnyelvűség

        - Kommunikációtudomány, metainformációs kutatások

        - Kontrasztív nyelvészet

        - Korpusznyelvészet, nyelvtechnológia

        - Lexikológia és lexikográfia

        - Nyelvpedagógia

        - Nyelvpolitika

        - Szaknyelvi kommunikáció

        - Szociolingvisztika

        - Terminológia

 

jellege: kutatási beszámoló (elméleti vagy empirikus kutatás)

 

nyelve: magyar (kivéve, ha az előadó anyanyelve nem magyar)

 

időtartama: 20 perc (+10 perc kérdések/vita)

Információkérés

elsősorban az alknyelvdok[kukac]nytud.hu email címen

Kuti Judit a szervezőbizottság titkára

tel: 321-4830/201 mellék