2008. február 8., Budapest

 

Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és az MTA Nyelvtudományi Intézete meghirdeti az Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferenciáját, melyre évenként kerül sor. Az második konferencia helyszíne az MTA Nyelvtudományi Intézete (1068 Budapest, Benczúr u. 33.).

Újdonságok

Formázási útmutató (.zip)

A konferencia célja

Az alkalmazott nyelvészet témaköreivel számos PhD doktori programban foglalkoznak igen magas szinten az országban. A különböző programok résztvevőinek azonban kevés lehetőségük van arra, hogy betekintsenek a többi programon belül végzett munka részleteibe és hogy megismerjék más doktori hallgatók fő kutatási területeit, kérdéseit és módszereit. Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferenciák ebben szeretnének segítséget nyújtani.

A konferencia célja az, hogy lehetőséget teremtsen az alkalmazott nyelvészet területén végzett magas szintű doktori kutatások bemutatására, a különböző témákban felmerülő kutatási kérdések és problémák megvitatására és a kutatók egymással valamint a szakma többi képviselőjével folytatott tudományos kommunikációjának elősegítésére.

A konferencia témakörei

A konferenciára az alkalmazott nyelvészet bármely területéhez tartozó előadást várunk doktorandusz hallgatóktól.

Jelentkezés a konferenciára

A konferenciára doktorandusz hallgatók jelentkezését várjuk, függetlenül attól, hogy milyen programban folytatnak doktori tanulmányokat.

Az előadások

 

témája: az alkalmazott nyelvészet témakörei

        - Alkalmazott beszédkutatás

        - Alkalmazott szövegnyelvészet, diskurzuselemzés, stilisztika

        - Fordítástudomány

        - Alkalmazott pszicholingvisztika

        - A magyar mint második vagy környezetnyelv

        - Első és második nyelvelsajátítás és nyelvi nevelés

        - Fordítástudomány

        - Interkulturális kommunikáció és EU-nyelvhasználat

        - Internet az idegennyelv-oktatásban

        - Kétnyelvűség

        - Kommunikációtudomány, metainformációs kutatások

        - Kontrasztív nyelvészet

        - Korpusznyelvészet, nyelvtechnológia

        - Lexikológia és lexikográfia

        - Nyelvpedagógia

        - Nyelvpolitika

        - Szaknyelvi kommunikáció

        - Szociolingvisztika

        - Terminológia

 

jellege: kutatási beszámoló (elméleti vagy empirikus kutatás)

 

nyelve: magyar (kivéve, ha az előadó anyanyelve nem magyar)

 

időtartama: 20 perc (+10 perc kérdések/vita)

Információkérés

elsősorban az alknyelvdok[kukac]nytud.hu email címen

Kuti Judit a szervező bizottság titkára

tel: 321-4830/201 mellék