Konferenciakötet

 

A teljes kötet .pdf formátumban

 

Árvay Anett: Manipulatív érvelés írott reklámokban

 

1

Bakti Mária: Retrospektív interjúk a szinkrontolmácsolás kutatásában

 

12

Doró Katalin: Választékos idegen nyelvi szókincs: előny vagy feltétel? 

 

24

Gerliczkiné Schéder Veronika: Az előadói spontaneitás adta szövegszerkezet és az interpretáció viszonyának vizsgálata hallgatói jegyzetek alapján

 

34

Kovács Emőke: Kódváltás és nyelvcsere az amerikai magyarok körében

 

42

Kusztor Mónika: Információeloszlás tolmácsolt szövegekben. Egy kutatás részeredményeiről

 

55

Lesznyák Márta: A szótárhasználat jellegzetességeinek változása a fordítói tapasztalat függvényében

 

67

Lukács Csilla: A székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási identitástudata

 

80

Macher Mónika: Tanulásban akadályozottak beszédészlelési és -megértési vizsgálata

 

91

Pápay Kinga: Valószínűségi skálák az igazságügyi nyelvészetben

 

102

Péch Olívia: A lexikai kohézió vizsgálata a fordításkutatásban egy korpusznyelvészeti eszközzel végzett kutatás tükrében

 

114

Pintér Márta: Egy nyelvpolitika-történeti vizsgálat eredményi: Az írországi nyelvcsere történeti beágyazottságának nyelvpolitikai szemléletű vizsgálata

 

128

Sass Bálint: "Mazsola" — eszköz a magyar igék bővítmény-szerkezetének vizsgálatára

 

137

Jazmina Sazdovska: How are Presentation Skills Taught?

 

150

Schirm Anita: A kérdések pragmatikája

 

160

Szabó Tamás Péter: Problémák és lehetőségek a normatudatosság vizsgálatában

 

170

Szaszkó Rita, Csizér Kata: A felnőtt magyar nyelvtanulók interkulturális találkozásainak és angol nyelvtanulási motivációjának összefüggése: egy strukturális modell tanulságai

 

182

Tamási J. Gergely: Az idegen nyelvi szintaktikai tudás automatizálódása magyar anyanyelvű beszélőknél

 

194

Vincze Veronika: A félig kompozicionális szerkezetek gépi fordításainak lehetőségeiről

 

206

Weber Katalin: Elemi tárgyas predikátumok jelentésszerkezetének kiépülése a magyarban (L1, L2)

 

218

Zsubrinszky Zsuzsanna: Az üzleti email retorikai szerkezete

 

233

A konferencia honlapja