2007. február 2., Budapest

 

Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és az MTA Nyelvtudományi Intézete meghirdeti az Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferenciáját, melyre kétévenként kerül sor. Az első konferencia helyszíne az MTA Nyelvtudományi Intézete (1068 Budapest, Benczúr u. 33.).

Újdonságok

A konferenciakötet innen letölthető.

A konferencia célja

Az alkalmazott nyelvészet témaköreivel számos PhD doktori programban foglalkoznak igen magas szinten az országban. A különböző programok résztvevőinek azonban kevés lehetőségük van arra, hogy betekintsenek a többi programon belül végzett munka részleteibe és hogy megismerjék más doktori hallgatók fő kutatási területeit, kérdéseit és módszereit. Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferenciák ebben szeretnének segítséget nyújtani.

A konferencia célja az, hogy lehetőséget teremtsen az alkalmazott nyelvészet területén végzett magas szintű doktori kutatások bemutatására, a különböző témákban felmerülő kutatási kérdések és problémák megvitatására és a kutatók egymással valamint a szakma többi képviselőjével folytatott tudományos kommunikációjának elősegítésére. A konferencia előadásainak anyagát angol nyelven kívánjuk publikálni, hogy a doktoranduszok munkája bekerülhessen a nemzetközi tudományos életbe is.

A konferencia témakörei

A konferenciára az alkalmazott nyelvészet bármely területéhez tartozó előadást várunk doktorandusz hallgatóktól.

Jelentkezés a konferenciára

A konferenciára doktorandusz hallgatók jelentkezését várjuk, függetlenül attól, hogy milyen programban folytatnak doktori tanulmányokat. Mindazok, akik már megvédték disszertációjukat a védés után következő első Doktorandusz Konferencián még tarthatnak előadást.

A konferenciára azok jelentkezését is várjuk, akik nem kívánnak előadást tartani. A jelentkezéshez a következő körlevélben mellékelt jelentkezési lapot kérjük kitöltve visszaküldeni, előadás esetén a tervezett előadás összefoglalójával együtt legkésőbb 2006. december 15-ig.

Az előadások

 

témája: az alkalmazott nyelvészet témakörei

        - A magyar mint idegen nyelv (határon innen, határon túl)

        - Alkalmazott szövegnyelvészet, diskurzuselemzés, stilisztika

        - Fordítástudomány

        - Interkulturális kommunikáció és EU-nyelvhasználat

        - Internet az idegennyelv-oktatásban

        - Kommunikációtudomány, metainformációs kutatások

        - Kontrasztív nyelvészet

        - Korpusznyelvészet, nyelvtechnológia

        - Lexikológia és lexikográfia

        - Nyelvelsajátítás és nyelvi nevelés

        - Nyelvpedagógia

        - Nyelvpolitika

        - Pszicholingvisztika

        - Szaknyelvi kommunikáció

        - Szociolingvisztika

        - Terminológia

 

jellege: kutatási beszámoló (elméleti vagy empirikus kutatás)

 

nyelve: magyar (kivéve, ha az előadó anyanyelve nem magyar)

 

időtartama: 20 perc (+10 perc kérdések/vita)

Az előadások megjelentetése

A konferencia teljes anyaga on-line, válogatott része az Alkalmazott Nyelvtudomány c. folyóirat tematikus számában kerül majd kiadásra angol nyelven.

Információkérés:

elsősorban az alknyelvdok[kukac]nytud.hu email címen

Kuti Judit a szervező bizottság titkára

tel: 321-4830/201 mellék